واحد باد کن پت:

ابتدا باید مواد پلیمری پت با روش اینجکشن  به یک قطعه استوانه ای شکل ، مانند لوله ازمایشگاهی  ولی با این تفاوت که در سر آن رزوه تعبیه شده در بیاید . پس از تولید این قطعه تزریقی ، آن را باید در اوون دستگاه باد کن گذاشته تا  مرحله پیش گرم و آماده شدن جهت شکل گیری قطعه اتفاق بیافتد .

پس از آماده شدن پریفرم ، اپراتور آن را برداشته و درون قالب بادکن قرار میدهد .در این مرحله در دستگاههای فول اتومات این کار توسط دستگاه انجام میگردد .پس از بسته شدن قالب نازل باد به همراه یک میله به عمق قالب هم زمان وارد قالب شده پس از کش آمدن پریفرم و باد شدن آن با فشار بالای باد  ، پریفرم به شکل درون قالب در آمده و سپس از درون قالب به بیرون هدایت میشود .

بسیاری از ظروف و بطری های شفاف آب معدنی و نوشیدنی های مختلف با این روش تولید شدهاند .

قابلیت رنگ پذیری ، استحکام بالا و نشکن بودن ،شفافیت و تمیزی سطح ،زیبایی و درخشندگی ظرف و بطری از ویژگی هایی هستند که انگیزه برای تولید ظروف با این روش رو تشدید  میکند .

فهرست