واحد طراحی

طراحی محصول چیست؟

طراحی محصول را ارائه ایده ، توسعه مفهوم ، آزمون و در نهایت ساخت یا پیاده‌سازی یک شی فیزیکی یا یک نوع از خدمات تعریف می‌کنند .
روشهای کشف نیاز ،  ایده پردازی ،  ارزشیابی ایده ها و ارائه جزئیات مهندسی در پیمان پلیمر
تخیل همه چیز است و میتواند باعث جذاب‌تر شدن زندگی شود

تخیل به مراتب از دانش مهم‌تر است
تخیل شما پیش نمایش آینده شماست
نشانه واقعی هوش دانش نیست ، تخیل است

 

 SKETCH PHASE

در مجموعه پیمان پلیمر به تفکرات شما عینیت بخشیده و با ارائه طراحهای اولیه با ایده‌های مختلف به دنبال خلق یک شخصیت برای محصولی مطابق با نظر و سلیقه شما هستیم .در این مرحله با تشکیل جلساتی با حضور کارفرما و نماینده واحد قالبسازی وطراح به جمع بندی نظرات و خواستهای کارفرما و نظرات کارشناسی  واحد قالبسازی و زیبایی شناسی  طراح ،به یک طرح دلخواه از نظر همه ی عوامل دست اندر کار  خواهیم رسید .


TAPE DRAWING
در این مرحله نقشه‌های ابتدایی از طرح و یا طرحهای برتر تهیه شده و برای ساخت سه بعدی مدل آماده می‌گردد .بنابراین با استفاده از استانداردهای موجود ، چه از نظر ابعاد و اندازه و یا استانداردهای ارگونومیکی  ، نقشه اولیه محصول با ابعاد دقیق و منطبق بر ابعاد  استاندارد تهیه شده  تا پس از طراحی سه بعدی و تهیه مدل اولیه ، طرح دچار تغییر ابعادی فاحشی نشود .نقشه ها در سه نما و در فضای دو بعدی اتوکد قابل ارایه میباشد .


3D MODELLING

پس از بررسی نقشه های اولیه و تائید و یا رفع اشکالات احتمالی که بیشتر ممکن هست از نظر ابعادی باشد ، در این مرحله اقدام به تهیه  فایل سه بعدی از طرح دو بعدی تایید شده مینماییم . طرح  سه بعدی نهائی محصول رو با استفاده از نرافزارهای سه بعدی  مانند سالید و یا کتیا تهیه  نموده و با گرافیکی مناسب ان را جهت بررسی نهایی  با حضور کارفرما در جلسه ای با حضور ایشان به شور و مشروط خواهیم گذاشت .. در صورت  نیاز به  اعمال تغییرات نهایی  ، اآن را  اعمال کرده و پس از تایید جهت ساخت مدل اولیه ارئه می‌نمائیم .


MODELLING
در این مرحله با استفاده از فایل طرح محصول  نهایی  و تایید شده و با بهره گیری از دستگاه های پیشرفته پرینت سه بعدی نمونه ای دقیق بر اساس فایل طرح ، ساخته شده که با استفاده از آن میتوان به اطلاعاتی ماموس از جمله ، حجم  محصول ، ابعاد و ارگونومی دست رسی پیدا خواهیم کرد .در ضمن  ساخت نمونه اولیه به شما کمک می‌کند تا ایده و طرح انتخاب شده را به صورت یک حجم واقعی از محصول طراحی شده و یک نمونه پیش تولید از آن را در دستان خود  اختیار کرده و حتی با آن کار کنید .

 

 

فهرست