واحد قالبسازی
پس از بررسی طرح نهایی که به صورت مدل واقعی و پیش تولید در اختیار کار‌فرما و تیم طراحی و ساخت قرار گرفته بود  و اعمال آخرین نظرها و تصمیمات  و تغییرات احتمالی ، فایل و یا فایل های محصول جهت طراحی قالب در اختیار واحد قالبسازی قرار میگیرد . در این مرحله یعنی  فاز طراحی قالب ، در فضای سه بعدی نرم‌افزار CATIA  قالب و یا قالبها طراحی شده و تمامی نکات مربوط به طراحی قالب  ، از نظر مکانیزم  ، ورودی های قالب ، پران بندی های قالب  ، کشویی های احتمالی ، گیربکس برای رزوه های احتمالی در محصول ،  استفاده از بلوک گرم و هات رانر برای قالب و…. رعایت ،  اعمال و انجام میگردد.  

پس از طراحی قالب ها ،  بخشهای هر قالب شامل  ‌Core&cavity  با دستگاههای تمام اتوماتیک   CNC ساخته شده و پس از تکمیل اجزای مختلف  هر قالب ، قسمتهای نقش قالب که قسمت نما و شکل ظاهری محصول را در بر میگیرد را جهت فینیشینگ نهایی برای پرداخت کاری و یا ایجاد نقش و نگار و یا بافت به بخش پرداختکاری و یا اسید کاری ارسال میگردد.  در این قسمت با توجه به طرح محصول ، بافت و یا نقش و یا نوشته ای اگر در طرح پیش بینی شده باشد ، در قالب اعمال میگردد. البته لازم به ذکر هست قبل از مرحله فینیشینگ ، قالب ها جهت تست و نمونه گیری اولیه به سالن تولید منتقل شده و پس از تست و نمونه گیری ، جهت انجام مرحله پایانی یعنی پرداخت کاری و یا اسیدکاری  به واحد قالب سازی عودت داده میشود .

 

فهرست